marți, 16 iulie 2019

Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – sonetul, cu tema „Iubiri estivale” - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – sonetul, cu tema „Iubiri estivale” - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică
Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – sonetul, cu tema „Iubiri estivale”

Acest Regulament specific este o completare a Regulamentului general poatat aici: REGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR CRONOPEDIA 3 (de socializare).Pentru luna această ediţie vă propunem, în cadrul mini-concursului Cronopedia 3 un mini-concurs de sonete estivale.1. Genul literar abordat: Sonetul

Termenul sonet este derivat din cuvântul provensal sonet și din cuvântul italian sonetto, amândouă însemnând „cântecel”. Începând cu secolul al XIII-lea a ajuns să semnifice un poem cu formă fixă de paisprezece versuri care respectă o schemă de rimă foarte precisă și o structură logică.

Structura sonetului propus pentru concurs va fi de forma: o octavă de opt versuri (formată din două catrene) urmate de un sextet de șase versuri (alcătuit din două terține). Catrenele vor afirma o propunere sau o interogație iar terținele ofereau soluția cu o ruptură clară între cele două. Cele opt versuri vor rima după structura a-b-b-a, b-a-a-b. Pentru terține existau două posibilități c-d-e-c-d-e, sau c-d-c-c-d-c.

Se acceptă ca al nouălea vers să creeze o întoarcere (una volta), care să semnaleze o schimbare de subiect sau ton.2. Tema generică: Iubiri estivale. Fiecare sonet va avea un titlu de maxim 5 cuvinte; din care cel puţin unul să sugereze ideea de iubire, dragoste, amor, eros.

3. Număr de texte: maxim 10 sonete; suplimentar fiecare concurent sau organizator sau membru al site-lui poate participa cu replici ale sonetelor înscrise în concurs (vezi mai jos condiţiile de notare).

4. Condiţii speciale ale ediţiei:

4.1. – măsura versurilor va fi maxim 13-14;

4.2. – rimele pentru catrene vor fi de rang 1 şi 2 (număr de caractere 3 sau 4, sau mai multe);

4.3. – orice rimă cu mai mult de 5 caractere se contabilizează şi notează (autorii sunt rugaţi să evidenţieze la final aceste rime; pentru aceasta la nota statistică se adaugă un criteriu suplimentar; număr rime cu mai mult de 5 caractere);

5. Organizatorii ediţiei: Ioan Muntean, Constantin Bidulescu, Constantin Mîndruţă;

6. Valoarea premiilor (diplomă tipărită şi în plus):

- premiul I – 60 lei (pachet 3 cărţi)

- premiul II – 40 lei (pachet 2 cărţi)

- premiul III – 20 lei (pachet 1 carte)

Textele participante se vor reuni într-o culegere editată de Biblioteca Cronopedia în format electronic. Culegerea poate fi şi în format tipărit în măsura în care sunt asigurate tipărirea a 50 exemplare (15 lei pe exemplar).

7. Etapizarea miniconcursului:

a) Perioada de înscriere (15-20 iulie), perioadă în care vor trimite câte o lucrare pilot pe adresa de mail cronostaifas@gmail.com.

b) perioada postărilor (de la START POSTĂRI la STOP POSTĂRI – ultima zi a lunii, ora 20.00 – 21 iulie – 31 iulie); (în perioada postărilor autorii pot trimite tot pe aceeaşi adresă de mail creaţiile lor, urmând a fi postate de organizatori  sub acelaşi aspect ca originalul)

c) perioada 01 – 10 august (odată cu mesajul STAR VOT până la afişarea mesajului STOP VOT – perioada aprecierilor); aprecierile se fac cu 1-3 steluţe atât de concurenţi – pentru lucrările celorlalţi concurenţi, cât şi de orice altă persoană doritoare; voturile pot fi trimise pe aceeaşi adresă de email centraliza)t

d) perioada de la STOP VOT- 10/11 august până la data de 14 august 2019, perioada de centralizare a datelor şi de vot al organizatorilor.

e) pe întreaga perioadă de la STAR POSTĂRI la STOP VOT concurenţii dar şi doritorii pot posta (şi nota cu steluţe de la 1-3) replici personale sub formă de sonet (în afară de concurs, fără a respecta obligatoriu condiţiile de concurs); pentru replici şi... ATENŢIE! pentru o subprobă suplimentară se vor acorda premii bonus! Detalii până pe 21 iulie 2019!)

8. Fiecare lucrare participantă va fi cotată astfel:

A) - nota membrilor votanţivotul popular (totalul steluţelor, pe fiecare categorie se transformă în note de la 1 la 10);

B) - nota statistică (de la 1 la 10, acordată pentru următoarele criterii: 1 total comentarii, 2 număr aprecieri „Îmi place”, 3 coeficient apreciere concurenţi (nr. voturi concurent/lucrări ceilalţi concurenţi), 4 număr voturi populare (voturi ale ne-concurenţilor); media celor 4 criterii va forma nota statistică; 5 număr rime cu mai mult de 5 caractere (se transformă în note de la 1 la 10 funcţie de cel mai mare număr de astfel de rime);

C) - nota organizatorilor (fiecare membru organizator va va efectua un clasament al primelor până la 10 lucrări în ordine valorică, după opinia sa, cele trei clasamente se însumează şi se transformă în note de la 1 la 10); organizatorii pot participa la votul popular şi la probele bonus în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi membri;

- cele trei note astfel acordate se însumează, totalul obţinut, în ordine descrescătoare determinând clasamentul concursului.

Adresa de comunicare pentru mini-concursul Cronopedia este:cronostaifas@gmail.com, cu menţiunea Sonet.


amor - Căutare Google


sonet poezie - Căutare Google


amor - Căutare Google

luni, 10 iunie 2019

Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – epigrama, cu tema „Zâmbete estivale” - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – epigrama, cu tema „Zâmbete estivale” - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

Regulament mini-concurs Cronopedia 3 – epigrama, cu tema „Zâmbete estivale”

Acest Regulament specific este o completare a Regulamentului general poatat aici: REGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR CRONOPEDIA 3 (de socializare).Pentru această ediţie vă propunem, în cadrul mini-concursului Cronopedia 3 un mini-concurs de epigrame estivale.1. Genul literar abordat: EpigramaEpigrama (din latină epigramma, prin franceză épigramme) este o specie a poeziei lirice, de proporții reduse, de obicei catren, care satirizează elementele negative ale unui caracter omenesc, ale unei situații etc. și se termină printr-o poantă ironică, mușcătoare, la adresa unui personaj, a unui fapt etc.

Epigrama este o formă fixă de poezie, cu un conținut satiric, umoristic, aforistic sau poetic, ce ține de ascuțime și de arta ingeniozității, având o structură binară ce-i conferă simetrie și opoziție între argument și contrargument. Printr-un mecanism epigramatic, această structură naște o tensiune numită „epigramatică”, descărcată printr-o „scânteie”, o surpriză ce poartă numele de poantă.2. Tema generică: Zâmbete estivale. Fiecare epigramă va avea un titlu conceptual de maxim 5 cuvinte; din care cel puţin unul să sugereze ideea de estival.3. Număr de texte admise pentru un concurent: 10.4. Condiţii speciale ale ediţiei: - nu sunt.5. Organizatorii ediţiei: Lenuş Lungu, Ioan Muntean, Petru Plătică.6. Valoarea premiilor (diplomă tipărită şi în plus):

- premiul I – 60 lei (pachet 3 cărţi)

- premiul II – 40 lei (pachet 2 cărţi)

- premiul III – 20 lei (pachet 1 carte)Textele participante se vor reuni într-o culegere editată de Biblioteca Cronopedia în format electronic. Culegerea poate fi şi în format tipărit în măsura în care sunt asigurate tipărirea a 50 exemplare (15 lei pe exemplar).Adresa de comunicare pentru mini-concursul Cronopedia este:cronostaifas@gmail.com, cu menţiunea Epigrama.
REGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR CRONOPEDIA 3 (de socializare) - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

REGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR CRONOPEDIA 3 (de socializare) - Cronopedia ~ club de scriere literar-artisticăREGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR CRONOPEDIA 3 (de socializare)

Experienţa mini-concursurilor cronopediene (7 ediţii) şi a atelierelor cronopediene (3 ediţii) a oferit organizatorilor prilejul de a continua la un nou nivel: Mini-concursuri literare cronopediene de socializare

Mini-concursurile semestriale, cu etape trimestriale şi ediţii lunare, au ca scop general promovarea unoi genuri literare mai puţin cunoscute (sau utilizate) sau noi (licenţiate sau nu) prin stimularea creativităţii personale şi provocarea depăşirii unor limite personale în scrierea unor texte, precum şi socializarea autorilor între ei şi ceilalţi membri ai sitelui şi promovarea/popularizare lucrărilor fiecăruia.
În acest scop lunar organizatorii vor propune, prin Regulamente specifice, genuri literare, teme de abordat şi condiţii speciale de realizare a lucrărilor participante la concurs.

1. În fiecare ediţie-concurs se pot înscrie membri ai site-lui Cronopedia, fani şi simpatizanţi ai grupurilor şi paginilor nostre de pe facebook (CronopediaTaifasuri cronopedieneCronos, peniţa de aur, izvor de culturăClub-cafenea Revista Taifas literar şi Epigrama - mini-concurs Cronopedia).
În concurs se pot înscrie şi ne-membri ai site-lui cronopedia, în condiţiile în care lucrările pentru concurs sunt publicate pe paginile de facebook specificate mai sus iar concurenţii îndeplinesc condiţiile de comentarii.
Pentru înscriere autorul va trimite pe adresa de mail cronostaifas@gmail.com o primă lucrare (pilot), însoţită de câteva elemente de identificare internistăcă (pagină facebook, bloguri worddpres sau blogger personale, alte adrese de internet unde publică lucrările sale şi evident o adresă poştală de contact – aceste date nu vor fi făcute publice; necomunicarea unei adrese poştale este motiv de eliminare din concurs). Lucrările pilot vor fi postate de organizatori pe pagini de autor separate, unde apoi se pot adăuga celelalte lucrări dorite (paginile de autor vor apare pe bara de navigare de sub titlul site-lui, la secţiunea CONCURSURI)
În fiecare ediţie, un concurent se va înscrie cu numărul de creaţii prevăzute în regulamentele specifice.

2. Toate lucrările participante la mini-concursuri vor fi redactate cu respectarea strică a regulilor de scriere în limba română (folosirea diacriticelor), a Norme ortografice, ortoepice, de punctuaţie şi morfologice ale limbii române. Neîncadrarea în această prevedere obligatorie va determina eliminarea lucrării şi chiar a autorului din competiţie.

3. Înscrierea în concurs se face în Perioada de înscriere (15-20 ale lunii), perioadă în care vor trimite câte o lucrare pilot pe adresa de mail cronostaifas@gmail.com. În data de 20 a fiecărei luni organizatorii efectuează preselecţia autorilor (sunt eliminaţi din concurs autorii care nu respectă condiţiile concursului) şi se afişează public lista celor admişi şi paginile de autor ale acestora şi în grupul facebook Epigrama - mini-concurs Cronopedia). Odată cu afişarea acestei liste se afişează şi mesajul START POSTĂRI.

4. În perioada postărilor (de la START POSTĂRI la STOP POSTĂRI – ultima zi a lunii, ora 20.00) fiecare autor admis la preselecţie va posta pe pagina de autor creată pentru acel concurs, lucrările participante în limita baremelor stabilite prin Regulamentul specific.

5. În perioada de postări în paralel cu acestea organizatorii elimină (prin arhivare/mutare pe pagina specială a acelui miniconcurs) lucrările care nu îndeplinesc cel puţin o condiţie impusă. Asupra lucrărilor eliminate nu se admit contestaţii dar pe pagina specială a mini-concursului, la comentarii, se pot efectua dezbateri asupra subiectului.

6. În perioada 01 – 10 a lunii (odată cu mesajul STAR VOT până la afişarea mesajului STOP VOT – perioada aprecierilor) toţi particpanţii, precum şi membri ai site-lui doritori sau interesaţi) vor comenta, analiza, aprecia şi nota lucrările admise în concurs.
Fiecare concurent va comenta lucrările celorlalţi concurenţi în mesaje de minim 160 de caractere (2-3 rânduri) şi va acorda steluţe confor sistemului de notare.
Fiecare comentaror (inclusiv autorii pentru propriile lucrări) pot menţiona şi link-uri unde lucrarea participantă este repostată şi comentată pe alte pagini de internet în perioada specificată (ori de câte ori acest lucru a fost făcut).

7. Notarea lucrărilor se va efectua după sitemul „3 steluţe”, din care 2 – şi 3 steluţe acordate înseamnă promovare în finală, 1 steluţă înseamnă descalificare (în opinia celui ce notează).

8. În perioada de la STOP VOT până la data de 14 ale lunii următoare, în perioada de centralizare a datelor şi de vot al organizatorilor, organizatorii vor centraliza şi afişa rezultatele concursului. Juriul organizatorilor va fi format din cel puţin 3 membri.

Fiecare lucrare participantă va fi cotată astfel:
A) - nota membrilor votanţi (totalul steluţelor, pe fiecare categorie se transformă în note de la 1 la 10);
B) - nota statistică (de la 1 la 10, acordată pentru următoarele criterii: 1 număr aprecieri, 2 număr vizualizări, 2 număr răspunsuri/comentarii, 3 media notelor concurenţilor [total steluţe acordate de concurenţi/nr. concurenţi = coeficient apreciere], 4 număr de repostări [link-uri valide] ale lucrării participante pe alte pagini de internet);
C) - nota organizatorilor (fiecare membru organizator va efectua un clasament al primelor până la 10 lucrări în ordine valorică, după opinia sa, cele trei clasamente se însumează şi se transformă în note de la 1 la 10);

- cele trei note astfel acordate se însumează, totalul obţinut, în ordine descrescătoare determinând clasamentul concursului.

9. Fiecare concurs va fi dotat cu maxim 3 premii (I, II, III), dotate fiecare cu diplome tipărite; valoric premiile pot fi în cărţi şi reviste după cum se stabileşte la fiecare etapă de miniconcurs; premiile se acordă stric lucrărilor participante şi nu autorilor (un autor poate primi mai multe premii); odată la 6 luni organizatorii vor stabili şi un clasament pe autori, dotat cu 3 premii specifice. Numărul de premii se stabileşte astfel:
- 2 lucrări participante – 1 premiu
- 3 lucrări participante – 2 premii
- 4 şi mai lucrări participante – 3 premii
- pentru clasamentul autorilor se adună punctajele fiecărei etape şi ediţii, punctajul cel mai mare obţinut determinând locul 1, ş.a.m.d. Premiile semestriale constau din:
- premiul I – editarea şi tipărirea unui volum de autor (format A5, 100 pagini) – 100 exemplare
- premiul II – editarea şi tipărirea unui volum de autor (format A5, 80 pagini) – 70 exemplare
- premiul III – editarea şi tipărirea unui mini-volum de autor (format A5, 60 pagini) – 40 exemplare.
- condiţia de acordare a acestor premii este ca în termen de 60 de zile de la anunţarea premiilor autorii să pună la dispoziţia organizatorilor manuscrisul în format .doc, corectat şi tehnoredactat în formă draft.

10. Pentru fiecare ediţie a mini-concursurilor organizatorii vor elabora câte un Regulament specific în care se vor preciza:
- genul literar abordat
- tema generică a ediţiei
- numărul maxim de lucrări ale unui participant
- condiţii speciale privint lucrarea înscrisă în concurs (număr de cuvinte, număr de caractere, cuvinte impuse, lungime cuvînt, tip/formulă rimă, măsura versurilor, număr personaje etc.)
- organizatorii ediţiei (cel puţin un organizator poate fi din autorii căştigători ai ediţiilor precedente)
- valoarea fiecărui premiu de ediţie.

vineri, 7 iunie 2019

Revista Cronos nr. 2 (43), februarie 2019 - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

Revista Cronos nr. 2 (43), februarie 2019 - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică
Revista nr. 1 (42), ianuarie 2019. Revista - izvor de cultură, peniţa de aur - revistă internaţională de cultură, fondată la Constanţa, martie 2013, Anul VI, serie nouă. ISSN 2286 – 1963. ISSN-L 2286 – 1963.

REDACŢIA:

Director fondator: Lenuş Lungu

Director: prof. univ. Nicolae Vasile

Redactor şef: Ioan Muntean

Secretar de redacţie: Gabriela Mimi Boroianu

Redactori & colaboratori: Gabriela Mimi Boroianu, Lenuş Lungu, Adriana Iftimie Ceroli, Rodica Bogdan, Marin Anghelescu, Victor Rusu

Grafică şi ilustrare: Matei Ioaniţiu, Ioan Muntean

Coperţi: Ioan Muntean (selectare foto web)

Tehnoredactare: Ioan Muntean

Corectură: Gabriela Mimi Boroianu


sumar revistă

editorial 3

Nicolae Vasile 3

cronologie 5

Rodica Bogdan 5

eseu 7

Dandu Briel 7

11

Gabriela Enescu 11

Ion Cuzuioc 12

Constantin Mândruță 13

Costel Avrămescu 14

Iliana Cătănescu 15

Nicu Doftoreanu 16

Florin T. Roman 17

Paul Rotaru 18

Ioan Muntean 19

Maria Giurgiu 20

Vladimir Nichita 20

Lenuş Lungu 21

interviuri 22

Lenuș Lungu 22

dialoguri privigeliate 24

Dan Lupescu 24

proză 28

Sivia Giurgiu 29

Cati Urucu 33

Nicoleta Mija 34

Corina Matei 35 

colecţiI 39

Mada Cazali 39

note de călătorie 35 40

Florentin Smarandache 40

cronică de carte 43

Victor Rusu 43

teatru 47

Vlad Sărătilă 47

traduceri 50

Gabriela Mimi Boroianu 50

pagini internaţionale 51

Nicolae Vasile 51

Luca Cipolla 52

autori străini 53

Roberto Volti 53

Stefano Capasso 53

Luciano Pellegrini 54

Lorenzo Landini 54

cenaclu 55

Nicu Doftoreanu 55

lecturi în foileton 56

Nicolae Vasile 56

Adrian Scriminț 59

revista revistelor 63

Lenuş Lungu 63

coperta 4

Liviu Rebreanu 64

luni, 3 iunie 2019

7 şapte - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

7 şapte - Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

7 şaptepoezii

din mari aşezări

de piersică frumoasă

precum se voiau vândute

pe oameni contemporani

zămisliţi din

migrările norilor

se şterg curat

cu exactitate heraldică

a fructelordomnişoara mea

©Ioan Muntean

Evenimentele zilei...