luni, 31 octombrie 2016

Literatura popoarelor: O NOAPTE DE GROAZĂ - de Ion Grămadă

Literatura popoarelor: O NOAPTE DE GROAZĂ - de Ion Grămadă:O NOAPTE DE GROAZĂ - de Ion Grămadă

Imagini pentru ion grămadă

Ion  Grămadă  1886 - 1917Amândoi pășeam domol, braț la braț, privind cum se lungesc, împrejurul nostru, umbrele înserării peste ogoarele dogorâte ale toamnei, și vorbeam despre toate, despre știință, despre literatură, dar, mai ales, despre ce puteau vorbi doi studenți la vârsta noastră: despre dragoste. Poate era și taina înserării de vină, căci glasurile ne tremurau. Prin văzduh treceau cârduri de rațe sălbatice spre iazurile din apropiere, ca să se culce în păpurișul ce foșnea în bătaia vântului de seară, iar dinspre Suceava se auzea tocând și trăgând clopotele.

Dar gândurile noastre luară alt curs, căci, deodată, răsări înainte-ne, de după sprânceana dealului, o turlă de biserică, a cărei cruce scânteia în focul asfințitului: era mănăstirea Hagigadar, ce se ridică stingheră în mijlocul câmpului, drept în vârful unei uriașe movile de pământ. Am hotărât să o vizităm, cu toate că era cam târziu, și, de aceea, am intrat în ogradă, unde nu ne-a ieșit nimeni înainte, deși ușa de la una din cele două chilii era deschisă larg și un câine dormea întins pe prag. Ca să dăm peste vreun suflet de om, ne-am uitat și peste zid, în vale, unde se auzea larmă de glasuri: păzitorul schitului culegea, acolo, merele din pomătul ce se întindea pe coastă până la mijlocul zidului. O fetiță de vreo cincisprezece ani urca dealul cu coșul plin de mere galbene și roșii și, cum ne zări, rămase locului uimită, puse coșul pe jos și strigă după cineva, în vale. La chemarea ei, urcă dealul păzitorul armean al schitului, împreună cu două „cucoane” și o slugă. Le-am dat tuturor „bună vremea” și le-am spus că vrem să vedem mănăstirea și chiliile, deși nu mai locuiesc, acum, călugărițele întrânsele.

Măcar că eram străini, am fost primiți foarte cumsecade: ne-au adus scaune să ședem și ne-au servit câte-o dulceață și pere galbene, ce ni le adusese copilița cea cu ochii negri. Cu tot întunericul înserării, am mai zăbovit puțin ca să întrebăm cine au fost ctitorii mănăstirii și de când nu mai trăiesc călugărițe întrânsa. Am aflat multe despre fosta mănăstire de călugărițe armence, la care peregrinează, și acum, o mulțime de armeni, mai ales femei, din pricina icoanei făcătoare de minuni, care se află înlăuntrul bisericii.
Prietenul meu, care citise, în tinerețe, o mulțime de romane haiducești, îl întreabă pe păzitorul schitului ori de nu îi e frică aici, în mijlocul câmpului, așa de departe de locuințe omenești. Răspunse „cucoana Aneta”, una din cele două femei, care era mai în vârstă și se vedea că-i din România după vorba cea înțepată, dar, mai ales, după mâncărimea de limbă ce avea, că, uneori, vin și pe acolo oameni răi, dar că toți cei din mănăstire au fost apărați de icoana Maicii Domnului cea făcătoare de minuni.
– Odată, am avut chiar eu o întâmplare, ne povesti cucoana Aneta, în tinerețile mele, și anume în chilia asta, ce-o vedeți înaintea dumneavoastră. Pe vremea aceea, eram fată mare și-mi trăiau încă părinții și frații. E mult de atunci, și totuși, îmi aduc așa de bine aminte de toate amănuntele, de parcă s-ar fi întâmplat ieri-alaltăieri…
Era după Crăciun și afară se pusese o iarnă grea, cum nu se mai pomenise de multă vreme. Într-o zi, numai ce văd că vine la noi, la Suceava, frate-meu, Ovanes, care locuia aici, la mănăstire. Vine, zic, și mă cheamă să stau vreo săptămână cu băieții lui, la mănăstire, și să dau seama de chilii, că el merge cu soția în România, la Panciu, la celălalt frate mai mare, Garabet, care ținea han acolo. Voia să fie la cununia fetei lui Garabet, Natalița, iar, după o săptămână, avea să se întoarcă. Eu încă m-aș fi dus bucuroasă, mai ales că, la urmă, se hotărâră și părinții mei să meargă la nunta lui Garabet, pe care nu-l văzuseră de multă vreme; ei însă începură să-mi vorbească despre iarna cea grea, de drumurile rele și de guturai, așa de stăruitor, încât am rămas acasă.

La început, am plâns nițel, dar m-am ogoit îndată, căci vedeam bine că mănăstirea nu putea să rămână aici, în mijlocul câmpului, pustie, fără suflet de om pe lângă dânsa, și, de aceea, de voie, de nevoie, m-am înduplecat, cu atât mai mult că părinții aveau să-l aducă, la întoarcere, pentru vreo câteva zile, și pe logodnicul meu din Panciu, cu numele Cristea Manea.
Nepoții mei erau mici, abia răsăriți: băiatul, de vreo zece, iar copila – de vreo opt ani. Ovanes mi-a dat toate cheile cămărilor pe mână, și m-a sfătuit să închid, de cu vreme, ușa, îndată ce-a prinde a însera.
La mănăstire, mai era și o slugă bătrână, un surd, care căra apă, tăia lemne și îngrijea două vaci. Cum vedeți, mănăstirea, înconjurată cu ziduri înalte, e cocoțată pe vârful unui deal, în mijlocul câmpului, și, pentru că înăuntru nu sunt, acum, călugărițe – ca pe vremuri, nu prea abate nimeni pe aici. Iarna, însă, când viscolește și drumurile sunt astupate de troiene, nu zărești țipenie de om primprejur, așa-i de pustiu locul.
Dar mă dedasem cu urâtul: peste zi, hrăneam galițele, spălam și hrăneam copiii, făceam mâncare, mai coseam la gherghef și mă gândeam la nunta de la Panciu și la logodnicul care avea să vină să mă vadă.
Fricoasă nu eram din cale-afară, dar, totuși, nu-mi era oarecum îndemână, mai ales îndată ce cădea noaptea, când începea să se audă, împrejurul zidurilor, urletul jalnic al haitelor de lupi, ce ieșiseră la drumul mare din pricina iernii celei grele. Știam că peste zid n-au să sară, iar porțile erau încuiate și, de aceea, după ce culcam copiii, mă răzimam cu spatele de soba fierbinte și citeam niște cărți sfinte, până ce mă pălea somnul.
În cea din urmă seară, însă, după ce-am căutat ori de-s porțile închise și după ce-am pus sluga să-mi aducă apă și lemne în casă, am încuiat, cam devreme, ușa cu zăvorul, am tras parul de-a curmezișul și mi-am luat, apoi, colțunul să împletesc.
Pe slugă am trimis-o să se culce în grajd.
Cina o luasem de cu vreme, încă pe când se zărea afară. Copiii nu dormeau, ci se jucau prin casă cu un cal de lemn, înțepenit pe roate, pe care-l puneau să-l tragă mâța.
Stam așa, pe gânduri, și împleteam, ascultând cum turbă viscolul, căci se pornise, după ce a înnoptat, o viforniță strașnică, de nu se vedea lumea. În vuietul vântului, auzeam glasuri ciudate: parcă sunau clopote dogite, poate erau și glasuri slabe de oameni rătăciți, cine mai știe!, căci vântul de iarnă ușor îți înșeală auzul. Am tras perdelele la ferești și mă gândeam ce mi-or aduce, a doua zi, părinții de la nuntă.
Într-un târziu, deodată, începe câinele să hămăiască așa de furios de gândeai că se sfarmă. Mie mi se tăiară, atunci, picioarele de pe la genunchi și-mi îngheță inima de frică. Copiii se ghemuiră într-un cotlon, lângă sobă, cu ochii mari și cu buzele deschise, aproape-aproape să înceapă a plânge.
Mă dau, încet, lângă fereastră și ascult, lângă zid, cu urechea și cel mai mic zgomot din ogradă, ca să pot desluși ce este.
Vifornița se potolise și, acum, strălucea, afară, luna.

Gangul începu să trosnească și, îndată, auzii bocănind pași de om. De bună seamă, sunt hoți, iar sluga doarme dusă.

Trosc! trosc! Făcea omătul călcat de ciubote.

– Sunt mai mulți! îmi zic eu.
Începură să vorbească și unul merse la ușă, încercând să o deschidă. Gândul că poate am uitat ușa descuiată mă înlemnise de spaimă! Numai cu mare greu, nici nu știu cum, m-am târât, pe lângă perete, în tindă și am pipăit zăvorul: era tras! Parcă-mi veni inima la loc, căci ușa era de stejar vârtos, bătută cu ținte, și avea, de-a curmezișul, pus un par, iar fereștile erau întărite cu gratii groase. Înainte de a merge la ușă, slăbisem așa de tare, întocmai ca și când visezi că cineva vrea să te omoare și tu nu poți fugi, nici striga, căci parcă te-năduși, iar picioarele ți-s grele ca de plumb.

Am vrut și eu să strig, dar puteam să bag copiii în boli și, apoi, cine m-ar fi auzit în pustietatea asta? Câinele mănăstirii, însă, un câine ciobănesc mare și flocos, pe care-l dezlegam noaptea, nu-și afla loc, acum, așa lătra și se zbătea, sărind să rupă tâlharii din gang, pe care-i auzeam cum se apără suduind.
Sluga, și așa surdă, dormea somnul drepților în grajdul vitelor, pe care îl încuiase cu grijire de cu seară.
Eram singură, numai cu Dumnezeu.

– Da’ dă-i un ciomag și astupă-i gura! zise, mânios, unul dintre ei.

Și, deodată, începu câinele să schelălăiască așa de dureros ca și cum l-ar fi înjunghiat cineva. De aceea, nu se mai apropia de hoți, ci scheuna întruna pe un ton plângător, în mijlocul ogrăzii mănăstirii, împlând valea de groază. Copiii plângeau și ei speriați, de nu-i puteam ogoi, iar eu am avut încă destulă vreme să sting lampa. Am culcat copiii ce plângeau în pat, m-am pus lângă dânșii, plângând și eu în tăcere, iar ei, bieții, mă cuprinseseră de după gât, țipând:

– Țață! țață, nu ne lăsa!…

Tot mai aveam nădejde că nu vor putea intra în casă, dar, când începură să izbească cu topoarele în ușă, inima mi se făcu cât un purice de mică și mai că încetă să zvâcnească de spaimă. Pe frunte, îmi curgea sudoarea în șiroaie reci și tremuram ca varga: așa o noapte n-am mai petrecut în viața mea! Afară, topoarele trosneau tot mai des, tot mai înfuriat, amenințând să facă ușa țăndări, iar eu tresăream la fiecare lovitură ca și cum ar fi izbit în inima mea.

Văzând că ușa e prea tare, hoții se apucară de gratiile fereștii ca să le îndoaie, dar nici aici n-au isprăvit nimic. Într-un târziu, conteniră: păreau că mai răsuflă. Nu se auzea nimic afară, decât doar schelălăitul câinelui, care se ascunsese undeva, după grajd. Tâlharii începură să vorbească iarăși și să suduie groaznic, lovind din nou cu muchia toporului în ușă. Erau, însă, cele din urmă izbiri, căci îndată se auziră bocăniturile ciubotelor și omătul trosnind pe gang.

Se îndepărtară. De acolo, din pat, căutam să prind cu urechea trosnetul pașilor ca să știu în ce parte se îndreaptă, dar din pricina omătului celui gros, n-am putut. Cât voi fi stat așa, nu știu, dar, de la o vreme, nemaiauzind nimic, mă furișai încet pe lângă pereți și trasei un chibrit pe perete ca să văd câte ceasuri sunt și ori de mai este mult până la ziuă, care parcă n-are să se mai zărească.

Ceasornicul stătuse din mers, iar arătătorul arăta un ceas și un sfert după miezul nopții. Cine știe când va fi încetat să meargă! Târându-mă pe lângă perete, am ajuns la o fereastră și am ridicat, încet, un colț de perdea: afară, era o lună de vedeai ca ziua, iar în ogradă nu se auzea, nici nu se vedea nimic, afară de câine, care trebuie să fi fost stâlcit rău, căci scheuna mai departe. M-am întors în pat și-mi făcui fel de fel de planuri.

Unde or fi hoții acum? Ce vor fi făcând? Câteodată, căutam să-mi fac fire și-mi ziceam că vor fi trecut, poate, zidul și se vor fi pierdut în noapte, apoi iarăși mă întorceam și mă frământam cu gândul să nu fi luat vacile din grajd sau poate că s-au urcat pe casă, spre a intra pe horn înlăuntru. Un gând nebun, de altfel, atunci, însă credeam că se poate și așa ceva și, de aceea, răscolii repede focul din vatră, unde mai găsii puțin jăratic și începui să pun pe foc vârtos. Era și frig în casă, acum, dar mă gândeam, în mintea mea înspăimântată, că prin fum nu se vor putea coborî în casă. Copiii adormiseră cu încetul. Tăcerea cea moartă a odăii mă înfiora și mai tare decât hoții și, de aceea, mișcai ceasornicul ca să știu măcar ceva viu și treaz în casă. Ascultam!… Gândul că mă aflu așa departe de ființe omenești, cu viața în mână, în mijlocul unui câmp pustiu, mă îngrozea din ce în ce mai mult. Lemnul trosnea în sobă, ceasornicul ticăia și, odată cu căldura ce creștea în odaie, îmi venea pe-ncetul și inima…

Așa am vegheat toată dimineața aceea, iar când se vedea bine afară, aud zăngănitul vesel al clopoțeilor de la o sanie și, de bucurie, sar la fereastră să văd ce-i. Nu se zărea încă nimic, dar sunetul de clopoței stăruia, apropiindu-se. De bună seamă, se întorceau cei de la Panciu, care vor fi trecut prin vama de la Bunești.
Am deschis, cu mare băgare de seamă, ușa, uitându-mă primprejur cu frică și am trimis sluga să deschidă poarta. Săniuțele se repeziră în ogradă și, dintr-însele, îmbrobodiți în blănuri groase, se scoborâră părinții, frate-meu cu soția și logodnicul meu. Când m-au zărit, au rămas ca trăsniți. Nu știam de ce, dar, uitându-mă, apoi, în oglindă, am priceput care-i pricina spaimei lor: fața-mi era suptă și galbenă ca ceara, ochii – roșii de nesomn și duși în fundul capului, iar pe tâmple îmi răsăriseră o mulțime de peri albi.
Mă mir că nu mi-am pierdut mințile de frică, dar, după aceea, a trebuit să zac la pat patru săptămâni încheiate și, din pricina asta, nici nunta n-am putut să o fac în câșlegile acelea… Pe aici, n-am mai fost de multă vreme și, dacă am venit acu’, în toamna asta, am făcut-o pentru că am voit să-mi văd neamurile din Suceava și locurile unde mi-am petrecut tinerețile…

Se întunecase de-a binelea când ne-am sculat să plecăm, mulțumind „cucoanei” pentru povestire, iar celei din loc – pentru primirea frumoasă, cu toate că eram numai niște străini. Păzitorul mănăstirii, împreună cu sluga, căra poamele din vale, iar ca să vadă pe unde urcă, fetița cea mică le ținea lampa, răzimată fiind de zid. Mergeam repede, dar tăcuți, spre oraș, uitându-ne, din când în când, înapoi, spre mănăstire. Blânda lumină a lămpii ce rănea întunericul stărui încă multă vreme acolo, devenind din ce în ce mai mică, până ce se stinse cu totul ca o picătură de foc în marea de întuneric a nopții.
luni, 24 octombrie 2016

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Știi tu oare?? ~

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Știi tu oare?? ~:~ Știi tu oare?? ~

~ Mă iubești??
Mă vrei măcar puțin din cât te vreau eu?
Știi... că buzele mele se ofilesc strigându-te?
... că plămânii mei se golesc de aer, atunci când te văd?
... că mâinile mele tremură atunci când nu te ating?
... că singurătatea corpului meu urlă, în lipsa atingerilor tale?
... că pieptul meu nu mai palpită?
... că tot ce simt e dor și geme în absența ta?
... că toate gândurile mele de iubire s-au amestecat cu griul lipsei tale?
... că ochii mei au orbit și că privesc în gol?
... că sufletul meu se retrage într-un corp care se transformă în piatră?
Știi tu toate astea??
Știi tu oare că aș putea să mor în lipsa ta? Pentru tine?
Știi tu ce putere ai asupra mea?
... că numai tu deții cheia sufletului meu și că oricine ar încerca, nu îl va putea deschide niciodată?
... că inima mea are o vestă anti glonț, dar se sparge în milioane de bucăți dacă nu îmi săruți buzele?
Știi tu oare, că îmi arde în piept inima încât doare,
Pentru că tot ceea ce are nevoie este să devină una cu tine,
Să galopeze ca un cal liber în bătaia vântului,
Să aibă libertatea de a spune ”te iubesc”, fără teama de a se pierde.
Nu vreau altceva decât să te iubesc așa cum o fac eu,
Iar tu... să mă iubești așa cum numai tu o știi. ~
~ Odine ~

Raftul fără cărţi: Colind de toamnă

Raftul fără cărţi: Colind de toamnă:Colind de toamnăam avut febră toamna aceasta
am înghiţit lacom o mare verde adânc
valurile lovesc în oasele spinării ca într-un dig
până unde-mi ajung palmele pipăi şi smulg
solz de lângă solz frunză de lângă frunză
omoplaţii sunt aripi grele de durere

nu semăn cu Siegfried  ce-a învins balaurul
mi-e sângele rece dar subţire ca ploaia
prin urmare nu sunt nici dragon
îmi este foarte sete
caut ca un fântânar apa dulce din coşul pieptului
fug din munte în munte din tâmplă în tâmplă
nicăieri nu sunt turme sau oieri
brumele au acoperit potecile vechi
alunec către poale

dacă voi începe să năpârlesc
trebuie să îmi caut o hrubă părăsită
fără să vreau fără să ştiu să adorm cu capul în piept
păzind secretul până la primăvară

SIMȚIRI ADÂNCI: AL TOAMNEI COLIND

SIMȚIRI ADÂNCI: AL TOAMNEI COLIND:AL TOAMNEI COLINDRămasă ești în ploaie, toamnă palidă, târzie,
Cu ramurile, ce se-ndoaie spre o altă veșnici
Și nu contenești să picuri pe tivul scurt al vremii
Speranțe și țesuturi, în caierul dalb, al iernii.
Mai stai și ieși din ploaie, pentru o clipă doar,
Cuminți, să se oprească, din plânsul lor arar,
Pomii, uscați de plânsu-ți, năpăstuiți de ape,
Și firavele flori pierdute -n cer, în plină noapte.
Și în rumoarea ploii, ce-o lași să te aducă,
Într-un sfârșit de ape, tot cerul ți se-ncruntă-
Rămâi cu mine, pe lângă pomii, ce i-am prins
Cu mărțișori în floare, când părul era nins.
Te voi usca de lacrimi și doru-ți voi așterne
Pe ramuri culminânde spre cerul cu troiene,
Și să te iau din ploaie, la margini de căderi,
În ropote de ploaie, să-mi fii toamnă-n puteri...
Din basmul tău cel veșnic, solar și luminos,
Mi-aș face o speranță, colindul meu frunzos,
Te voi lua din ploaie, o, toamna mea târzie,
Să te colind pe tine, câ-mi ești o frunză vie.
 29 noiembrie 2015
LILIA MANOLE

numai iubirea: Te vreau in zori sa ma trezesti

numai iubirea: Te vreau in zori sa ma trezesti:Te vreau in zori sa ma trezesti"Te vreau in zori sa ma trezesti,

Cu buzele-ti frumoase sa-mi soptesti,

Si sa le lasi, usor, s-atinga ochii-mi adormiti

De oboseala trupurilor ne-cuminti...Parfumul dragostei razbate-n asternuturi,

Mototolite-n clipe de alinturi,

Se-amesteca cu aburul proaspetei cafele

Ce-mi ispiteste simturile grele...Si tocmai cand vroiam sa-ti zic, zambind, un "Neata!",

Gura ta mi-astupa gura, sorbind-o cu nesat,

Bratele-mi se-ncolacesc lascive cu drag, de gatul tau,

Cafeaua-i prea fierbinte,... dorul e treaz din nou..."

M.C.

joi, 20 octombrie 2016

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Steaua din mine cade din dragoste și formează un...

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Steaua din mine cade din dragoste și formează un...:~ Steaua din mine cade din dragoste și formează un traseu cu numele tău ~

~ Mă gândesc mereu la tine, chiar și când îmi ești aproape.
Mi-ai invadat mintea, trupul și sufletul,
De parcă ai lua naștere în mintea mea sau te-am încuiat în visele mele.
Mă gândesc la tine ca și cum ai fi singura gură de oxigen
Pe care o devorez în plămâni cu o foame nebună.
Dintr-o singură respirație îmi umpli plămânii,
Îmi mângâi ideile și îmi muți din loc sentimentele,
Mă predau cu toată sensibilitatea și nebunia din mine,
Ești ca un moment magic care mă surprinde,
Reflexia ta aleargă prin mine și mă face să ard,
Cu mintea, cu corpul, cu sufletul, cu toată ființa mea.
În brațele tale mă duc în Iad și zbor spre cer.
Sunt goală de piele și suflet în ochii tăi
Și te scriu, scrisul e visare, iar visul meu e a scrie,
A scrie nopțile unice cu tine în formă de litere, iar emoțiile poezie,
Care iau formă cu fiecare cuvânt și crează lumi pline de zâmbet.
Vreau să posed strălucirea unei galaxii, să mă dezintegrez în infinit,
Traversând spațiul interstelar pentru a devenii o mică scânteie,
Să mă transform în particule de lumină... o auroră boreală.
Iar tu... să încerci să numeri stelele, căci în fiecare dintre ele,
E o mică bucată din dragostea mea infinită.
Uită-te la stele și lasă-mă să mă uit în ochii tăi și vorbește-mi tu,
Steaua din mine nu trebuie să vorbească, căci stelele nu vorbesc,
Steaua din mine are nevoie de ochii tăi să strălucească,
Ea doar cade din dragoste și formează un traseu cu numele tău. ~
~ Odine ~

marți, 18 octombrie 2016

Poezia sufletului meu: Toamna,crăiasă ruginie

Poezia sufletului meu: Toamna,crăiasă ruginie:Toamna,crăiasă ruginiePână mai ieri,
vedeam pe câmpuri flori,
fluturi,râsete,
ciripit de păsărele...

De când toamna s-a lansat,
numai frunza ruginie
își mai face loc să zburde,
pomii toți s-au dezbrăcat,
așteptând să-i împodobească
albul fulgilor de nea.

Plină de melancoli,tristeți și vise
toamna prin culoarea ei
e iubită și slăvită,dăruind
tot ce întreg an am așteptat,
bogății și versuri multe!...

luni, 17 octombrie 2016

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Vrăjitoarea și demonul ~

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Vrăjitoarea și demonul ~:

~ Vrăjitoarea și demonul ~

~ Mă întreb de ce, nu când sau cum, doar de ce simt ce simt,
De ce când sunt în brațele tale simt că îmbrățișez tot pământul,
De parcă ai traduce limbajul inimii mele cuvânt cu cuvânt,
Iar pielea mea repetă numele tău, ca o memorie beată.
Am aruncat vraja în vântul care te-a adus la mine,
Am eliberat cele mai profunde și intime dorințe.
Poate sunt o vrăjitoare care ard pe rugul dragostei,
Căci mâinile tale sunt foc și mă devorează,
Îmi dau seama că îmi faci rău și totuși stau în foc,
Pentru că renasc și mă ridic deasupra limitelor pământești.
Ca o lumină ce izvorăște din întunericul adânc al corpului meu,
Îți respir prezența cu ochii închiși, absorbită de uraganul ce-l simt.
Și unul și celălalt suntem prinși, demonul meu,
Pentru că suntem atrași, trup și suflet unul de altul,
Eliberând monștrii noștri interiori,
Știm cine ne dă puterea a cine suntem cu adevărat.
Tu și eu, suntem vrăjitoarea și demonul, într-o iubire cosmică,
Două libertăți, echilibrul perfect, cu dorințe profunde,
Vrăjitoarea care a aruncat vraja și demonul care a cucerit,
Mergând mână în mână pentru a face propriile magii,
Sărutând necunoscutul și aventura care provoacă,
Venerând împreună zeii cu fiecare atingere,
Stăm în gloria Iadului care îndulcește și arde.
Închid ochii și te iubesc iubindu-mă,
Ca un val care zgârie nisipul, într-un dans turbat,
Desenezi de fiecare dată harta neexplorată a corpului meu,
Deși ai vizitat-o de atâtea ori.
Trăiesc două vieți, una plină de magie și una în umbra bătăliilor interioare,
Dar interiorul de foc, chiar dacă inima mea nu o arată,
Te invit demonul meu, să dansăm ca două flăcări la lumina lunii,
Fără reguli, fără bariere, doar dragoste și dans,
Într-o muzică a sferelor, să creăm un nou univers,
Pentru că suntem prea vii, prea copleșitori, pentru a trăi încorsetați. ~
~ Odine ~

vineri, 14 octombrie 2016

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Mă predau ție ~

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Mă predau ție ~:~ Mă predau ție ~

~ Mă predau ție, orbită de dragoste, de pasiune necondiționată,
Vreau să simt prezența proaspătă a buzelor tale carele sigilează pe ale mele,
Mă predau ție și te rog să ai grijă de inima mea,
Pentru că de acum este și inima ta.
Mă predau ție, căci sunt prizoniera farmecelor tale,
Captivă în mâinile tale și imobilizată de îmbrățișări,
Sclavă a buzelor tale, dar liberă...
Liberă, pentru că îmi place forma asta de sclavie,
Liberă să iubesc și să mă bucur,
Vrăjită de fluxul sângelui și bătăile inimii tale,
Încurcată în bunul simț și dorință,
Dar legată de seducția tentantă a nebuniei mele.
Mă predau ție încarcerată între brațele tale,
Torturată de pasiune și sclavă a corpului tău,
Te implor să-mi hrănești lăcomia de tine.
Mă predau ție și glasului tău care îmi gâdilă neuronii
Și fiecare milimetru al creierului meu,
Mă predau să-mi faci pielea o pânză pe care să-ți etalezi pictura,
Opera de artă, pe care o atingi cu atâta tandrețe și iubire.
Mă predau ție, pe altarul tău ca o ofrandă,
Onorată de bucuria buzelor tale
Să mă dezlegi de lume și să mă legi de pasiunea pentru tine,
Mă predau și te las să mă invadezi,
Dar să mă lași liberă în nebunia sentimentelor.
Mă predau ție și iubirii tale care îmi taie inima în două
Și o expune în fața ta așa cum este, o inimă care zbate și bate pentru tine,
O inimă a unei femei care a devenit un mic Iad pentru tine,
Pentru că ard în ea, toate flăcările și pasiunile pentru dragostea ta. ~
~ Odine ~

luni, 10 octombrie 2016

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Binecuvântată nebunie ~

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Binecuvântată nebunie ~:~ Binecuvântată nebunie ~

~ Între mâna ta și mâna mea e un tăciune de dragoste,
Cel care hrănește focul unei uniuni prin care sângele în vene e un torent
Și care pulsează în piept viața prin mângâieri.
Cenușa din pieptul meu a devenit un foc de tabără,
Pielea nu-mi este decât o manta care acoperă oasele goale,
Speranța a crescut și a devenit o pasăre de zbor.
Vocea ta este ca o șoaptă pe care vântul se apleacă să o rostească
Și nu a fost deajuns decât să mă legeni o singură dată în brațe,
Iar pieptul se deschide în două și radiază lumina
Cu care desenez conturul corpului tău cu razele ei.
Dorul de tine e un război între două fiare sălbatice,
Cel care mă jefuiește de somn și mă umple de gânduri.
Ce nebunie binecuvântată ești pentru sănătatea mea mintală,
Când mă faci să sar zidurile care mă îngrădesc,
Binecuvântată nebunie ești când îmi dai putere să zbor acolo unde aripile vor să zboare,
Când mintea preia conducerea în fața inimii dar o face în avantajul ei,
Când și cele mai înfricoșătoare frici se topesc în fața libertății sufletului.
Binecuvântată nebunie îmi ești când pielea mea sclipește în milioane de stele,
Atunci când îți simte atingerea,
Când mă înfiori și mă fierbi cu fiecare vis.
Binecuvântată nebunie suntem noi,
EU și TU, nebunie dublă, două nebunii,
Nebunie la pătrat, nebunie de dragoste,
Pentru că dragostea este dragoste numai când e nebună...
Și mă întreb ce e nebunia? Nebunia suntem noi DOI. ~
~ Odine ~

miercuri, 5 octombrie 2016

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Noi nu stăm în tăcere, noi inventăm noi modalită...

~ Odine ~ Carte de Iubire~: ~ Noi nu stăm în tăcere, noi inventăm noi modalită...:

~ Noi nu stăm în tăcere, noi inventăm noi modalități de a ne iubi ~

~ Nu știu cât timp am stat îmbrățișați în tăcere,
Dar a fost atât de intens încât am putut auzi fiecare bătaie a inimii noastre,
Am auzit și îngerii urlând și demonii tresărind de iubire
Și în mijlocul acelui calm infinit, au trecut prin fața ochilor mei versuri,
Poeme scrise între jocuri de cuvinte care te fac să pari perfect, aproape ireal,
Iar eu o imperfectă îndrăgostită de perfectul simplu care ești.
Tu știi să aprinzi scântei în ochii mei, să ard fără foc, dar să dau în clocot,
Ai un aer ciudat cu ochii fixați pe fața mea, liniștit, netulburat,
Când în mine se naște o foame hămesită, ce începe din stomac,
Trece prin tot corpul și se termină în minte,
O foame care cheamă focul din mine.
Îmi ești interzis, dar gura ta desacralizează porțile Iadului,
Eliberează melodii sensibile ce dansează oarbe în jurul meu,
Iar eu rămân fără timp, în timp ce tu începi să îmi devii etern.
Urme ale buzelor tale lasă un gust neterminat,
Urme ale ochilor tăi se pierd pe fața mea,
Urme ale șoaptelor tale care s-au înecat într-un ecou îmi rezonează în piept,
Urme lăsate de parfumul tău se emană prin toți porii pielii mele, pătrunzând în sentimente,
Unde va rămâne impregnat pentru totdeauna
Și mă întreb oare cum aș vedea lumea, dacă aș purta în orbite ochii tăi?
Nu știu cum se măsoară iubirea, dar știu că am ajuns să te iubesc fără măsură
Știu că am mai fost ”doi”, dar nu știu când
Și că acum doar continuăm ceea ce trebuia să fim,
Că te uitasem, dar mi-am adus aminte.
Noi nu stăm în tăcere, noi inventăm noi modalități de a ne iubi,
Din liniște și haos să se nască un timp ce nu are început sau sfârșit. ~
~ Odine ~

Evenimentele zilei...