miercuri, 7 februarie 2018

BEN TODICA: LECTURI REGĂSITE - Episodul 1

BEN TODICA: LECTURI REGĂSITE - Episodul 1: LECTURI REGĂSITE de Adrian Munteanu Episodul 1 3 ianuarie 1986   

LECTURI REGĂSITE
                                 de Adrian Munteanu

Episodul 1
3 ianuarie 1986

   Terminat “Toamna Patriarhului” a lui Márquez. O paralelă dintre ea și “Un veac de singurătate” pare firească, mai ales din punct de vedere tematic. Aceeași vastitate a universului fixat cu nemaipomenită forță și intuiție a nuanțelor relevante. Este poate cel mai viril scriitor pe care l-am întânit, înțelegând prin aceasta capacitatea ieșită din comun de a pătrunde, de a perfora straturile supeficiale ale conștientului și a ajunge să contureze un tot cu malformații gigantice.Virilitatea lui stilistică se transmite personajelor. Mi-a plăcut:“uriașele-i picioare de elefant senil”. Ce forță are cartea lui de a cuprinde antonimele fenomenelor, ideilor, spațiului! Ce intensitate imaginativă în portretul decrepitudinii! O sa-mi revină multă vreme în minte imaginea vacilor. Nemaipomenită tehnica schimbării persoanei, a planurilor temporale și spațiale în interiorul aceleiași fraze! E drept că sunt cele mai lungi fraze concepute, poate, vreodată, dar e imposibil de sesizat pe parcurs vreo pierdere a suflului. Cantitatea imensă de cuvinte rostită într-o singură respirație devine la Márquez o inovație stilistică cu superbe valențe estetice, concepând o zidire de largi dimensiuni, cu o energie interioară dominantă.

4 ianuarie 1986

  Început Călugărița” de Diderot.
Ce înseamnă imediata comparație, chiar și fără voie! Îmi pare că are un caracter excesiv de didactic. Dezvoltarea narativă abundă în scene cu efect melodramatic, mai degrabă realist-romantice. Masa textului e dominată de gesturi retorice. Fluența nu i se poate imputa, dar construcția personajului se face prea mult explicativ și prea puțin numai prin propriile acțiuni necompletate de sublinieri privind caracterul ce le compune. Altfel, tonul confesional  cade bine și salvează de la desuetudine. Este de urmărit în continuare mai ales deschiderea în linia clarificării filozofice. Interesantă pare până acum relația antagonică între adulația religioasă și critica ateistă.
Este un mistic modern.

5 ianuarie 1986

  Continuat “Călugărița”.
Conținutul se prelungește cu o tentă virulentă privind practicile călugărești, mai ales notele ce țin de lesbianism. Nu cunosc exact modul de receptare în epocă, dar mi se parte extrem de curajos.
Periplul tinerei călugărițe începe să aibă nota forțată a unui dramatism cu orice preț. Inadaptabilitatea fetei este un dat organic. Se desprinde o detașare de ororile și perversiunile sociale, accentuată până la extrem, conferindu-i o aură mistică, adică inversul relației din text. Procedeu stilistic de avut în vedere.

6 ianuarie 1986

  Terminat “Călugărița”.
Finalul romanului propriu-zis a rămas deschis.
Diderot are capacitatea de a generaliza întregul material de sensuri și acțiuni, surprinzând, în fond, un fapt particular.
Caustic și interesant finalul din “Întrebare către scriitori”. Este un program literar care  detașează caracteristicile scrisului lui Diderot și îl plasează printre cei care întemeiază realismul. Între scris frumos și scris simplu și firesc sunt puși să aleagă cititorii:“care sunt bune? Cele( scrierile-n.m) ce-ar fi stârnit, poate, admirație, sau cele pe care, fără îndoială, le-ai fi crezut adevărate?”
Diderot alesese deja.

7 ianuarie 1986

Început Nepotul lui Rameau”, al aceluiași D.
Mai mult de 200 de ani de când l-a scris ? Incredibil !
Definiție: “un tâlhar fericit printre tâlharii bogați”.
Surprinzător acest personaj: prea complex pentru a putea fi real, prea firesc pentru a-l crede o ficțiune. Un personaj al contrastelor plasat într-o construcție dramatică ce anticipează formule de teatru modern. Poate merge până la teatrul total. Cere un actor total.

8 ianuarie 1986

   Terminat “Nepotul lui Rameau”.
Evidențierea, cu fiecare replică, a stării ancestral contrastante a lui Rameau face ca finalul să pară firesc:
El (Rameau): Așa-i că sînt mereu același?
Eu (Diderot): Vai, din nenorocire, da.”

   Curajos satirizează totul Denis Diderot și n-am sesizat unde greșește, deși s-a ambiționat să nu treacă nimic cu vederea din artă, filosofie și viață socială.
În esență, piesa e un monolog, o dizertație a autorului despre contemporaneitate. Valoarea piesei stă nu atât în exactitatea diagnosticului și anticipărilor, cât în crearea acelei incertitudini morale care este cel mai teribil seismograf al timpului său.
Am senzația că românul Mitică din Rameau își trage seva.
Abia acum regret că nu i-am văzut la București pe Moraru și pe Dinică, într-un spectacol care știu că a făcut vâlvă.

9 ianuarie 1986

Început „Jacques fatalistul și stăpânul său”. Adică o prelungire a operei lui Denis Diderot.
Modalitatea găsită de autor de a lega diversele povestiri din care este alcătuită cartea este ingenioasă. Dialogul firesc și vesel cu cititorul pe care îl implică în procesul de compunere a texturii este el însuși atractiv și-l dezvăluie pe Diderot cu spiritul său caustic, stare care se dovedește că-i stă cel mai bine. „Călugărița” este minată de pericolul lacrimogenității, nu numai din cauza stângăciilor unei lucrări de tinerețe, ci și prin subiectul care nu permite autorului să-și dezvăluie înclinația spre satiră. Cuplul Jacques – Stăpânul aduce binișor a Don Quijote-Sancho Panza sau împrumută tonuri și rezolvări rabelaisiene.
Din Rabelais mi se pare că se trage Diderot, cu plusul său de intelectualitate și de reflecție livrescă asupra lumii.

10 ianuarie 1986

Continuat “Jaques…”
Două izbânzi mai însemnate mi se par că ies în evidență:
-          firescul dedublărilor în pasajele povestite de hangiță. Istorisește cu plăcere și, în același timp, răspunde interpelărilor celor din casă. Din suprapunerea celor două segmente ies pagini savuroase, umor, viața tumultuoasă a personajelor foarte precis conturate.
-          tehnica de roman în roman folosită de Diderot. Cititorul este mereu implicat, rugat să găsească diverse continuări ale acțiunii, invitat să filozofeze, înfățișîndu-i-se efortul de laborator în redactarea romanului.

Un personaj vorbește despre religie și despre legi: „sînt o pereche de cârji care nu trebuiesc răpite celor cu picioare slabe”.     

11 ianuarie 1986

Continuat „Jacques....”
Stare perpetuă: “Jacques își conduce stăpânul.” Este relația reală între cei doi. Spiritul este de partea servitorului care se adaugă astfel galeriei de bufoni din commedia dell arte.
Spațiul pe care-l încheagă povestirile incluse s-a lărgit permanent, culoarea unui mediu plin de vitalitate atrăgând atenția de pretutindeni.
   Păcat că nu-i cunosc finalul. Cartea care a ajuns la mine n-am sesizat că nu are copertă la sfârșit și nici câteva foi decât la încheierea lecturii.
   Am început Gogol - “Nevski Prospect”.
Se derulează cu accente preponderant romantice povestea tânărului pictor îndrăgostit de o fermecătoare brunetă care se dovedește a fi o depravată. Contraste tari între înfățișare și realitate, între aceasta și visul tânărului. Elemente de satiră apar numai în prezentarea categoriilor sociale care defilează la diverse ore pe cunoscuta stradă din Petersburg.

12 ianuarie 1986

Excesiv de liniară  până acum figura pictorului , așa cum apare și în imaginea din visul fetei. Pare o proză în care mijloacele de expresie nu sunt suficient cristalizate, iar sublinierile sunt făcute pe un fond realist, dar cu tușe idealizate.
   Excelentă ar fi, în final, o a treia ipostază care să le pulverizeze pe celelalte două, determinându-le limitele în viziune și stil.

13 ianuarie 1986

Continuat “Nevski Prospect”.
O lume care “respiră minciună” Lume de oameni mărunți, cu gesturi pe măsură. Piskariov și Pirogov sfârșesc lamentabil (moarte-dezonoare) în timp ce pe bulevard viața curge la fel de cenușiu, îmbrăcând lumea înconjurătoare într-o falsă lumină. Ambele părți ale povestirii se integrează nucleului meschin în rotirea perpetuă a căruia vor rămâne.
Încă persistă accentele romantice pe fondul realist.
Citit în totalitate scurta povestire “Nasul”. Altă fază de creație, câștiguri evidente. Proza este în cea mai bună linie a literaturii absurdului. Nasul maiorului Kovaliov, care dispare și reapare, are un tâlc notat chiar de autor:“ Dar unde oare nu vezi absurdități?”
Apare aceeași lume măruntă care gravitează în jurul unor fapte banale și subliniază, cu forță realistă, lipsa de orizont.

14 ianuarie 1986

Început “Portretul” de Nicolai Vasilievici Gogol.
Trece de la zugrăvirea unei realități sociale, ca în multe dintre celelalte povestiri, la analiza unei stări interioare. Pare o profesiune de credință artistică. Pictorul Ceartkov are în fața tabloului bătrânului o stanie senzație de tulburare.
Sigur că e altceva când nu te rezumi la a vedea și reține ceea ce vezi cu ochii în exteriorul tău. Ar fi aceasta doar o primă încăpere din laboratorul creatorului.

15 ianuarie 1986

Continuat „Portretul”.
Inedită povestire prin conținutul ei. Portretul bătrânului, cumpărat de tânărul pictor, îi va schimba radical viaața. Abdicarea de la pricipiile valorii adevărate, cantonarea în zona facilului, a succesului imediat, îl distruge sufletește, până la aneantizare.
Drumul tabloului, care face numeroase victime, continuă.
Seninătatea creației, credința în purificarea prin arta adevărată, până la detașarea de realitatea imediată, sunt subliniate de Gogol (cam tezist aici) prin antiteză cu satanismul unui produs lucrat fără plăcere, cu repulsie și care dă naștere la monstruozități sufletești.

16 ianuarie 1986

Citit „Mantaua” de Gogol.
Celelalte povestiri gogoliene apar acum doar ca prevestiri ale unei certitudini care este „Mantaua”.
Akaki Akakievici este chipul, de o extraaordinară forță sugestivă, a slujbașului depersonalizat. Aici intervine, bine stăpânită, și tehnica sugestiei prin limbaj (dezarticulat, monosilabic, stereotip). Unica rază  de lumină într-o viață fără evenimente este procurarea mantalei. Lumea din jur este minimaliată prin gesturile de o monotonie, o reținere și o lipsă de vigoare a copistului Akaki. Remarcabilă forță de caracterizare. Finalul, fantastic, este un act justițiar încercat de autor.
Citit „Caleașca”.
Tentă satirică privind lumea militarilor și boierilor de țară. Scena surprinderii lui Certokuțki, ascuns în propria-i caleașcă, este atât de savuroasă, încât autorul, firesc, n-a mai simțit nevoia să mai adauge ceva. Imaginea vizuală a scenei rămâne dincolo de punctul final.

17 ianuarie 1986

Citit „Însemnările unui nebun”.
Gogol alege calea inversă pentru descrierea mediilor favorite. De la ingenuitate la alienare. Scriitura e foarte modernă, cea mai tensionată din ce am citit scris de Gogol. Frazele se scurtează în favoarea ritmului. Nu mai apar elemente explicative, ci, din contră, elipse încărcate cu dramatismul  scenelor conținute.
   Început “Sentimentul românesc al ființei” de Constantin Noica.
- sufletul germanic -> sentiment deosebit al devenirii
      - cel rus - > unul deosebit al spațiului
      - cel american -> unul special al eficienței
întru – o închidere ce se deschide ( latinescul intro=înăuntru. Aduce și sensul de înspre)


Totul pleacă
în om                 -> Orizontul întrebării – aduce o suspendare
de la întrebare                                         - devine o dublare a realității
                                                                - își poate alia negația
                                                                - împletirea cu nedeterminarea
                                                                - caracter indirect
                                                                 - încarcă lumea cu posibil

18 ianuarie 1986

Continuat Noica.
Situațiile ființei
(în rostirea românească): - n-a fost să fie – ființă neîmplinită
                                   - era să fie – ființă suspendată
                                   - va fi fiind – ființă eventuală
                                   - ar fi să fie – ființă posibilă
                                   - este să fie – ființă ca intrare în ființă
                                   - a fost să fie – ființă împlinită 

„a fi sau a nu fi” – nonsens filozofic
are sens: „a prinde sau a nu prinde viață”

Sentimentul românesc al ființei se deschide către înțelesul ei rațional

                                              Va urma                
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Evenimentele zilei...